• Marías at Sampaguitas

Poem by Karlo Sevilla

Sumbat

Mas panatag ako

Sa bubog sa daan

Na malayo pa lang

Ay maaring makita;

Lalo na’t kung maaninagan

Ng sinag ng araw,

Ito ay kikinang,

Siguradong matatanaw,

At ako’y lilihis

Nang di maapakan,

O kaya’y hahakbangan.

Maaaring iwasan,

Maililigtas ang katawan

Sa nagbabadyang sakit,

Sa pagiging duguan.

Samantalang ikaw…


Recrimination

I’m less troubled with

The shard of glass

On the road,

Which I could see

Even from afar,

More so if touched by sunlight;

It glistens and my eyes

Won’t miss it.

Then I’ll swerve

Or step over.

It can be avoided

To spare my flesh

Of portentous pain,

And bleeding.

Whereas you…
Karlo Sevilla writes from Quezon City, Philippines and authored “Metro Manila Mammal” (Soma Publishing, 2018), a full-length poetry collection, and “You” (Origami Poems Project, 2017), a microchap. Also in 2018, his poem won third place in Tanggol Wika's DALITEXT 2018 poetry contest, and his partial translation into Tagalog of Dylan Thomas’ poem, “And Death Shall Have No Dominion,” won a reader's choice award from Human Rights Online Philippines’ 8th HR Pinduteros Choice Awards. His poems appear in Philippines Graphic, Philippines Free Press, ALPAS Journal, Rambutan Literary, Eastlit, Kitaab, Anak Sastra, and elsewhere. He tweets at @KarloSevilla.

31 views0 comments

Recent Posts

See All